Om mig

Om mig

Jeg er uddannet socialrådgiver og har desuden en bachelor i engelsk og kommunikation.

De sidste mange år har jeg arbejdet inden for børn- og familieområdet både som socialrådgiver, konsulent og leder.

Min faglige interesse har primært omhandlet inddragelse af barnet/den unge, familien og netværket, idet jeg oplever, at der stadig er mange børn/unge og forældre som ikke føler sig involveret i deres egen sag i Familieafdelingen, trods socialarbejdernes indsats.

Med min baggrund som Signs of Safety konsulent i Familiecentret, Aarhus kommune samt min erfaring som teamleder Sikkerhedsplansenheden i Herning kommune, har jeg erfaret, hvordan man man inddragende metoder kan sikre, at hele familien føler sig inddraget, hvilket medvirker til ejerskab og en oplevelse af håb om forandring.

Jeg arbejder ud fra en løsningsfokuseret tilgang hvor udgangspunktet er menneskers ressourcer, og bygge videre på det, der allerede fungerer godt.

Privat er jeg gift med Tore på 12. år, og sammen har vi to børn. Vi er bosiddende ved Galten mellem Aarhus og Silkeborg.


Sanne Neergaard Kjellow